Протестантські деномінації, течії та рухи

Поява третьої християнської конфесії була зумовлене не амбіціями Лютера, а прагненням захистити істину. На імперському сеймі у Вормсі він заявив, що готовий зректися власних переконань, якщо хтось запевнить його у протилежному на основі Біблії і здорового глузду. Постійна апеляція до авторитету Священного Писання стала характерною ознакою нового релігійного руху. Переклад Біблії на національні мови і…

Чисельність протестантів серед світових релігій і християнських конфесій

Сайт «Християни для України» зібрав у одну інфографіку найважливішу, на їхню думку, статистику, яка відображає релігійну ситуацію у світі і сучасне становище протестантизму. Для кращого розуміння візуального матеріалу після інфографіки додано супровідний текст із коротким аналізом наведених даних. Християнство залишається найбільшою гілкою серед світових релігій і становить 31,2% від усього людства. Але іслам поширюється швидше, ніж…

Християнські ідеї в історії української політичної думки

Безперечно, церква, як інститут, відділена від держави, проте ні держава, ні суспільство не можуть бути відмежованими від християнського впливу. Безглуздо заперечувати чи ігнорувати той факт, що християнство кардинальним чином змінило людство. Усі сфери життя суспільства, зокрема політика, трансформувалися завдяки вченню Ісуса Христа. Христос змінив розуміння політики як такої: Його морально-етична система та вчинки кинули виклик…

Вплив принципів Реформації на Західну цивілізацію

П’ять важливих євангельських істин, які проповідували реформатори. Вони не тільки змінили життя окремих особистостей, але радикально вплинули на розвиток Західної цивілізації. Кожна істина дала свої плоди — феномени, без яких важко уявити собі сучасний світ. SOLUS CHRISTUS — Тільки Христос Цінність особистості і права людини. Проповідь про те, що Ісус Христос помер за кожного, підняла статус людини і…

Індекс соціального розвитку та конфесійні особливості європейських країн

До XVI століття південь Європи був економічно розвинутим регіоном, центром політичного, релігійного і культурного життя, натомість північ була периферією. Але після Реформації розташування сил на європейському континенті зазнало радикальних змін. Колись могутні католицькі держави європейського півдня почали стрімко занепадати, натомість північні країни, в яких перемогла Реформація, в умовах обмежених природних ресурсів, досягнули високого рівня життя,…

Місце традиційних протестантських країн у рейтингу сприйняття корупції

Протестантська проповідь сильно вплинула на формування високорозвиненої Західної цивілізації. Вона заклала певний менталітет законослухняності, характерний лише для протестантських суспільств, та сприяла розвитку капіталістичної системи та економічному процвітанню. Це твердження підкріплюється різноманітними економічними і соціальними рейтингами. Ми взяли 20 найменш корумпованих зі 176 країн згідно рейтингу Transparency International і з’ясували, що серед них 13 —протестантських, 4 — католицьких, а в трьох…

Хронологія визначних подій Реформації

Реформація розпочалася в Німеччині 1517 року, коли Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти зловживань церкви. У 1521 році на імперському сеймі у Вормсі М. Лютер відмовився зректися своїх переконань, його сміливість надихнула багатьох реформаторів до рішучих дій. Так Ульріх Цвінглі у 1523 році розпочав Реформацію в Швейцарії. А першою протестантською державою в Європі стало Герцогство Пруссія у 1525 році. Нові ідеї швидко…

95 тез Мартіна Лютера

Господь і Учитель наш Ісус Христос, кажучи: «Покайтеся…», заповідав, щоб усе життя віруючих було покаянням. Це слово [«покайтеся»] не може бути зрозуміле як таке, що відноситься до таїнства покаяння (тобто до сповіді і відпущення гріхів, що звершується служінням священика). Однак відноситься воно не тільки до внутрішнього покаяння; навпаки, внутрішнє покаяння — ніщо, якщо у зовнішньому житті не тягне…